Популярни FAQ

 Сервизиране на стока
  • При проблем със стоката, можете да се обърнете към нас или към сервиз, отбелязан на гаранционната карта.
  • Ако рекламацията се подаде към нас, ние предаваме стоката за сервизиране
  • По време на сервизния порцес ние нямаме информация как се движи поправката на стоката и не можем да ви дадем подробна информация за процеса
  • Срокът на ремонт е до 30 дни от получаване на рекламацията от нас